ARCHIVED CONTENT

This content is no longer being updated.

Địa điểm: huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dự kiến tổng kinh phí: $2.07 tỉ USD

Các nhà tài trợ sẽ tài trợ cho dự án với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 75:25 – tìm kiếm 1,56 tỷ USD nợ nần.

Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà máy điện này được cấp vào tháng 1 năm 2017.

Tiến độ: thẩm định dự án

Dự kiến hoàn thành: 2020

Nhà tài trợ
 • ACWA Power
 • Taekwang Power
Cố vấn
 • Cố vấn tài chính: Clifford Chance
 • Cố vấn pháp luật: Shearman and Sterling
Công nghệ, Thu mua, và xây dựng (EPC)
 • Posco Engineering & Construction
Nguồn vay tài chính

Ngân hàng

 • Mizuho Financial Group (Nguồn vay chính)
 • DZ Bank
 • Korea Development Bank
 • MUFG
 • Standard Chartered

Các Tổ chức Tín dụng xuất khẩu (ECAs)

 • Export–Import Bank of Korea (Kexim)
 • Korea Trade Insurance Corporation (K-sure)

Các nguồn tham khảo

 1. Mia Tamara-Stubbs,  IJGlobal (4 July 2017), ‘Vietnam issues investment registration certificate for Nam Dinh 1 coal-fired’
 2. Vietnam Breaking News (2 July 2017) ‘Two new thermal power plants licensed
 3. IJGlobal (19 April 2017), ‘Nam Dinh 1 coal-fired PPA to sign in June’
 4. Mia Tamara-Stubbs,  IJGlobal (31 January 2017), ‘Banks Mandated on Nam Dinh 1 IPP’
 5. Vietnam News (19 January 2016), ‘Nam Dinh thermal power plant pact signed’
 6. ACWA Power (2016), ‘Assets’
 7. Taekwang Power Holdings (2016), ‘Message from management’

THÔNG TIN ĐƯỢC CẬP NHẬT NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2018

Bên cạnh các thông tin tham khảo được đề cập ở trên, Market Forces cũng xem xét các thông tin từ các báo tài chính, thông tin tiết lộ công khai từ các công ty, và các báo cáo tin tức.