ARCHIVED

This report has been replaced with an updated version. See the new Banking Climate Failure report here.

Nhiệt điện Vũng Áng 2 gồm hai tổ máy công suất 600MW, được xây dựng tại Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Hiện nay kĩ thuật được sử dụng trong nhà máy chưa được công bố.

Địa điểm: Xã Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Dự kiến tổng vốn đầu tư: 2.2 tỉ USD

Dự kiến tỉ số nợ trên vốn sở hữu là 77:23

Giấy phép đầu tư của dự án được thông qua vào tháng 1/2017.

Hiện trạng: quy hoạch

Thời gian dự kiến hoàn thành: 2021-2022

Nhà tài trợ
 • Quỹ đầu tư One Energy Ventures (một loại vốn cổ phần 50:50 giữa Hong Kong – thông qua CLP Holdings và Diamond Generating Asia (DGA), một công ty trực thuộc tập đoàn Mitsubishi)

 • Refrigeration Electrical Engineering Corp (REEC)

 • SPV: Vung Ang 2 Thermal Power Joint Stock Company (VAPCO)
Cố vấn
 • Cố vấn tài chính: SMBC
 • Cố vấn pháp lí: Allens Arthur Robinson
 • Cố vấn công nghệ: Poyry
Công nghệ, Thu mua, và xây dựng (EPC)

Alstom/GE

Nguồn vay tài chính

Ngân hàng

 • Mitsubishi UFJ Financial Group
 • Ngân hàng DBS
 • Ngân hàng OCBC
 • Ngân hàng Mizuho
 • SMBC
 • Ngân hàng Standard Chartered
 • Sumitomo Trust

Những vấn đề liên quan tới dự án

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư quan ngại về dự án, ông cho rằng:

 • Không có sự liên quan giữa diện tích đất do chính phủ quy định để sử dụng cho dự án và diện tích đất được đề cập trong đề xuất dự án.
 • Đánh giá tác động Môi Trường và Xã Hội được thông qua vào năm 2015, nhưng đánh giá này đi ngược lại điều 20 trong bộ Luật bảo vệ môi trường 2014, và hiện nay chưa có một đánh giá tác động môi trường và xã hội nào được tiến hành lại.
 • Các nhà tài trợ chưa huy động đủ vốn để có thể tiến hành dự án.

Bên cạnh những vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư nêu ra, Đánh giá tác động Môi Trường và Xã Hội được kí vào ngày 19 tháng 1 năm 2011 có nhiều thiếu sót so với với các tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ như International Finance Corporation Performance Standards OECD Guidelines for Multinational Enterprises:

 • Đánh giá Tác động Môi Trường và Xã Hội không chứng minh được rằng cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án được tư vấn về các vấn đề này. Mặc dù tham vấn cộng đồng được tổ chức với các cấp chính quyền, nhưng các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chỉ đơn thuần được hỏi những câu hỏi liên quan đến hiểu biết của họ liên quan đến dự án, nguồn nước sử dụng, và phương tiện cần thiết để đi lại.
 • Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy những thông tin chi tiết liên quan đến dự án được công bố cho các hộ dân vào thời điểm mà bảng khảo sát được tiến hành. Trên thực tế, vào thời điểm bảng khảo sát được tiến hành, 136 trong 186 hộ gia đình không nắm bắt rõ các thông tin cơ bản của dự án như chủ đầu tư, chính xác địa điểm, loại nhà máy. Và điều này là mối quan tâm chính của các hộ gia đình. Báo cáo Đánh giá Môi Trường và Xã Hội không nhắc tới làm cách nào để khắc phục điều này.
 • Các nhà tài trợ vốn nên đảm bảo các nhà tài trợ phải có đối thoại hai chiều với cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án để có thể xem xét các quan điểm của cộng đồng liên quan đến việc lập kế hoạch và đưa ra quyết định cho dự án.

Các nguồn tham khảo

 1. Minerva Lau, Project Finance International, (15 August 2018), ‘OneEnergy appoints Vapco adviser’
 2. Mia Tahara-Stubbs, IJGlobal (23 January 2017), ‘Banks mandated on Vietnam Vung Ang 2 coal-fired’
 3. Global Data Point (20 January 2017), ‘Vietnam’s MOIT Investment Agreement signed BOT project in Vung Ang Thermal Power Plant 2’
 4. Vietnam Plus (17 January 2017), ‘Vung Ang II thermal power plant BOT project agreement clinched’
 5. Climate Policy Initiative (2016), ‘Slowing Down the Growth of Coal Power outside of China’
 6. BMI Research (2016), ‘Vietnam Power Report – 2016 Q4’

THÔNG TIN ĐƯỢC CẬP NHẬT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2018

Bên cạnh các thông tin tham khảo được đề cập ở trên, Market Forces cũng xem xét các thông tin từ các báo tài chính, thông tin được tiết lộ công khai từ các công ty, và các báo cáo tin tức.