Nhiệt điện Vân Phong 1 gồm hai tổ máy công suất 660MW, được xây dựng tại xã Ninh Phước thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Báo cáo Đánh giá Môi Trường và Xã Hội (ESIA) cho dự án này chưa được công bố, trái ngược lại quy ước quốc tế, mặc dù chúng tôi hiểu rằng ESIA được hoàn thành vào tháng 3 năm 2018. Dự án này được kì vọng là sử dụng công nghệ siêu tới hạn.

Với kiểu công nghệ của Vân Phong 1, Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC), Tập đoàn Tài chính Mizuho (Mizuho) và Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG), cũng như Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, sẽ không đủ điều kiện cung cấp tài chính này dự án.

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2018, Tập đoàn Sumitomo đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư để phát triển nhà máy nhiệt điện. Vào tháng 3 năm 2018, đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Dự án hiện đang trong giai đoạn thẩm định.

Tiến độ: thẩm định dự án

Dự kiến hoàn thành: 2019

Tổng kinh phí: $2.58 tỉ US

 • Tập đoàn Sumitomo
 • Cố vấn tài chính: SMBC
 • Cố vấn pháp lí: Allen & Overy and Vietnam International Law Firm
 • CTCI (Đài Loan)
 • IHI (Nhật Bản)
 • Toshiba (Nhật Bản)
 • MES (Nhật Bản)

Tổ chức Tín dụng xuất khẩu (ECA)

 • Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC):  US $ 1,5-US $ 1,8 tỷ: được báo cáo

  Ngân hàng: Dự đoán là ngân hàng Nhật Bản

   Các doanh nghiệp cho vay loại trừ dự án này


   Market Forces đã tiến hành phân tích chi tiết các dự án đang được SMBC, Mizuho và MUFG xem xét, và thấy rằng Vân Phong 1 sẽ bị loại trừ bởi chính sách về than của họ.

   SMBC có chính sách điện than, trong đó quy định rõ xuất vốn cho các nhà máy điện đốt than không phải là siêu tới hạn. Mizuho và MUFG có các chính sách về điện than liên quan đến việc tuân thủ các thỏa thuận quốc tế như Hiểu biết về tín dụng xuất khẩu của OECD đối với sản xuất điện đốt than (Section Understanding).

   Section Understanding điều chỉnh việc tài trợ cho các nhà máy điện đốt than của một số quốc gia, bao gồm Nhật Bản. Section Understanding cung cấp cho Nhật Bản (thông qua JBIC) để có thể cung cấp tài chính tín dụng xuất khẩu cho Vân Phong 1, dự án sẽ phải sử dụng công nghệ siêu tới hạn hoặc có cường độ phát thải thấp hơn 750g CO2 / kWh. Như đã nói ở trên, Vân Phong 1 sẽ sử dụng công nghệ siêu tới hạn, dự kiến sẽ có cường độ phát thải từ 750g đến 850g CO2 / kWh.

   Với kiểu công nghệ của Vân Phong 1, SMBC, Mizuho và MUFG, cũng như JBIC, sẽ không đủ điều kiện để cung cấp tài chính cho dự án này.

   Những mối quan tâm về nhân quyền

   Người dân bày tỏ sự quan tâm và lo lắng cho các tổ chức cộng đồng Việt Nam về việc giảm thiểu tro than và tác động của việc xả nước làm mát lên cá trong vịnh. Các tổ chức cộng đồng Việt Nam báo cáo rằng trong khi nhiều hộ gia đình đã được tái định cư, nhưng vẫn còn tồn đọng các vấn đề về việc tìm kế sinh nhai thay thế cho người nông dân (thu nhập chính là từ đậu, tỏi và hành tây) và ngư dân gần bờ.

   Trên thực tế ESIA chưa được công bố, do đó người dân địa phương sẽ không thể có đủ những thông tin quan trọng giúp họ hiểu và tham gia đầy đủ với các nhà tài trợ về các tác động và lợi ích tiềm năng của Vân Phong 1. Việc không tiết lộ này là vi phạm Nguyên tắc Xích Đạo (Equator Principles), các nguyên tắc quốc tế mà SMBC, MUFG và Mizuho cam kết duy trì.

   Các nguồn tham khảo

   1. Chisaki Watanabe, Bloomberg, These 3 Coal Plants Might Not Get Japan Funds Under New Rules’, (28 August 2018).
   2. ANT Lawyers, Infrastructure Expertise.
   3. Minerva Lau, Project Finance International, (2 August 2018), 'Van Phong 1 into due diligence',
   4. Khanh Hoa Online (18 March 2018), 'Sẵn sàng cho Nhiệt điện Vân Phong 1'
   5. Project Finance International (14 February 2018), 'Sumitomo receives Van Phong IPP certificate'
   6. Mia Tahara-Stubbs, IJGlobal (8 Jun 2017), 'Vietnam Van Phong coal-fired investment certificate to sign'
   7. Vietnam Investment Review (25 Nov 2013) 'Sumitomo red tape tangle delays power plant project'
   8. Power Engineering International (8 Jan 2013) 'Contract awarded for 1320 MW coal plant in Vietnam'

   THÔNG TIN ĐƯỢC CẬP NHẬT NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2018

   Bên cạnh các thông tin tham khảo được đề cập ở trên, Market Forces cũng xem xét các thông tin từ các báo tài chính, thông tin tiết lộ công khai từ các công ty, và các báo cáo tin tức.